Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Stale przekracza normy jakości powietrza opracowane zarówno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jak i Unię Europejską (UE), co przekłada się na ponad 45.000 przedwczesnych zgonów rocznie.[1]Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest węgiel – paliwo kopalne, z którego produkowane jest ponad 80% energii. Węglem opalanych jest ponad trzy miliony domostw, przyczyniając się do tzw. „niskiej emisji” stanowiącej ponad 50% zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi w skali kraju. Te pyły trafiają do naszych płuc, zwiększając ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego i układu krążenia, takie jak: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zawał serca czy udar.[2] Kolejną (po węglu) przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest transport samochodowy – zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Warszawa, której granice codziennie przekracza ponad milion pojazdów. Spalanie węgla oraz samochody i ciężarówki w Warszawie przyczyniają się również do zmian klimatycznych.

Konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań na rzecz zmniejszenia poziomu emisji pochodzących z paliw kopalnych. Jedyną sprawdzoną metodą ochrony zdrowia publicznego, polskiej gospodarki, a także klimatu w ujęciu globalnym, jest wyeliminowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i „zdemaskowanie” miast!

<iframe src="http://52.40.68.11/map#/map_crowd?tmp=%7B%22tmpSensorId%22:%22%22%7D&data=%7B%22sensorId%22:%22Particulate%20Matter-AirBeam-PM%20(%C2%B5g%2Fm%C2%B3)%22,%22location%22:%7B%22address%22:%22warsaw%22,%22distance%22:%2210%22,%22limit%22:true,%22outdoorOnly%22:true,%22streaming%22:true%7D,%22tags%22:%22%22,%22usernames%22:%22%22,%22time%22:%7B%22timeFrom%22:300,%22timeTo%22:1739,%22dayFrom%22:0,%22dayTo%22:365,%22yearFrom%22:2016,%22yearTo%22:2017%7D,%22heat%22:%7B%22highest%22:150,%22high%22:55,%22mid%22:35,%22low%22:12,%22lowest%22:0%7D,%22gridResolution%22:25,%22counter%22:3%7D&map=%7B%22zoom%22:11,%22lat%22:52.23314341800081,%22lng%22:21.06119405000004,%22mapType%22:%22terrain%22%7D" frameborder="0" scrolling="no" style="height:1035px;width:100%"></iframe>

Zdrowe powietrze od teraz!

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który naraża na szwank zdrowie wszystkich. Mieszkańcy Polski nie są nadal w wystarczający sposób informowani o zagrożeniu. Poziomy alarmowe dot. stężenia pyłu PM10 w powietrzu są najwyższe w Europie. W związku z tym pojawiła się potrzeba ich obniżenia, aby można było ostrzegać ludzi wystarczająco wcześnie w sytuacjach wymagających podjęcia odpowiednich środków ostrożności. Dodatkowo, pilnie potrzeba ambitnych regulacji dla kotłów na paliwa stałe i wymagań jakościowych dla tych paliw.

Rozpowszechnij te informacje i zachęć inne osoby, by zaczęły działać wraz z Tobą:

 

[addtoany]

PARTNERZY