Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Stale przekracza normy jakości powietrza opracowane zarówno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jak i Unię Europejską (UE), co przekłada się na ponad 45.000 przedwczesnych zgonów rocznie.[1]Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest węgiel – paliwo kopalne, z którego produkowane jest ponad 80% energii. Węglem opalanych jest ponad trzy miliony domostw, przyczyniając się do tzw. „niskiej emisji” stanowiącej ponad 50% zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi w skali kraju. Te pyły trafiają do naszych płuc, zwiększając ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego i układu krążenia, takie jak: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zawał serca czy udar.[2] Kolejną (po węglu) przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest transport samochodowy – zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Warszawa, której granice codziennie przekracza ponad milion pojazdów. Spalanie węgla oraz samochody i ciężarówki w Warszawie przyczyniają się również do zmian klimatycznych.

Konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań na rzecz zmniejszenia poziomu emisji pochodzących z paliw kopalnych. Jedyną sprawdzoną metodą ochrony zdrowia publicznego, polskiej gospodarki, a także klimatu w ujęciu globalnym, jest wyeliminowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i „zdemaskowanie” miast!

Zdrowe powietrze od teraz!

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który naraża na szwank zdrowie wszystkich. Mieszkańcy Polski nie są nadal w wystarczający sposób informowani o zagrożeniu. Poziomy alarmowe dot. stężenia pyłu PM10 w powietrzu są najwyższe w Europie. W związku z tym pojawiła się potrzeba ich obniżenia, aby można było ostrzegać ludzi wystarczająco wcześnie w sytuacjach wymagających podjęcia odpowiednich środków ostrożności. Dodatkowo, pilnie potrzeba ambitnych regulacji dla kotłów na paliwa stałe i wymagań jakościowych dla tych paliw.

Rozpowszechnij te informacje i zachęć inne osoby, by zaczęły działać wraz z Tobą:

 

[addtoany]

PARTNERZY