Kayatepe köyü eski muhtarı Hüseyin Soylu, Çanakkale Yenice ilçesi Çırpılar köyüne kurulması istenen kömürlü termik santrallere karşı bölgedeki muhtarların sesi olmuş, 75 köyden 65 muhtarın yapılması planlanan Çırpılar termik santraline karşı imzasını ilgili makamlara iletmişti. Köylülerin tüm itirazlarına rağmen, şirket termik santral için gerekli izinleri alma sürecine devam ediyor.

1. Dünya Savaşına ve pek çok kültürel mirasa ev sahipliği yapan Çanakkale, 520binlik nüfusu ile Marmara ve Ege denizinin buluştuğu uçta yer alır. Kaz Dağı, doğası, denizi ve oksijen deposu ormanlarıyla Çanakkale doğa sporcularının, dağcıların ve yaz turizminin odak noktalarındandır. Tüm olumlu coğrafi şartlarına rağmen, Çanakkale’de yaşayanlar DSÖ limitlerinin %20 üzerinde, 12 µg/m3 seviyesinde PM2.5 kirliliğine maruz kalmaktadır. [1]

Ancak havamız için daha ciddi bir risk kapımızda, deniz ulaşımı ve kömür madeninin varlığı demir-çelik endüstrisi ve kömürlü termik santrallerin de ilgisini bölgeye çekmiş durumda. Çanakkale’de çalışan üç, inşaat halinde iki termik santralinin yanı sıra 11 adet kömürlü termik santrali daha planlanmakta.

<iframe src="http://52.40.68.11/map#/map_crowd?map=%7B%22zoom%22:13,%22lat%22:40.13057054859623,%22lng%22:26.427092949999974,%22mapType%22:%22terrain%22%7D&sessionsIds=%5B%5D&tmp=%7B%22tmpSensorId%22:%22%22%7D&data=%7B%22time%22:%7B%22timeFrom%22:300,%22timeTo%22:1739,%22dayFrom%22:0,%22dayTo%22:365,%22yearFrom%22:2016,%22yearTo%22:2017%7D,%22sensorId%22:%22Particulate%20Matter-AirBeam-PM%20(%C2%B5g%2Fm%C2%B3)%22,%22location%22:%7B%22address%22:%22Canakkale%22,%22distance%22:%2210%22,%22limit%22:true,%22outdoorOnly%22:true,%22streaming%22:true%7D,%22tags%22:%22%22,%22usernames%22:%22%22,%22gridResolution%22:25,%22heat%22:%7B%22highest%22:150,%22high%22:55,%22mid%22:35,%22low%22:12,%22lowest%22:0%7D,%22counter%22:1%7D" frameborder="0" scrolling="no" style="height:765px;width:100%"></iframe>

Talep Edin: Havamızı Bozmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2016 yılında yayınladığı ve çevre sorunlarını şehirler bazında ele aldığı rapora göre, Çanakkale’deki hava kirliği en önemli çevre sorunudur ve bu sorunun kaynağı bakanlık raporunda da açıkça belirtildiği üzere kömürlü termik santrallerdir.[2] Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalitesi ölçümleri bunu destekler niteliktedir, 18 Mart Kömürlü Termik Santrali’nin yer aldığı ve yüksek bir rakımda bulunup etrafı dağlarla çevrili olan Çan hava kalitesi ölçüm istasyonunda ölçülen hava kirliliği, 2016 yılında ortalama 63 μg/m3 olarak gerçekleşmiştir; bu değer Çanakkale’deki diğer iki istasyonun verilerinden, Türkiye mevzuatındaki değerden ve DSÖ öneri limitlerinin üzerindedir. [3] Yine diğer şehirlerde olduğu gibi Çanakkale’deki hava kalitesi ölçüm istasyonlarının tamamında PM2.5 ölçülmemektedir.

Halk sağlığını korumak için kömürlü termik santraller ile hava kirliliği bağlantısını doğru kurmalı ve daha kapsamlı hava kalitesi izleme sistemleri talep etmeliyiz.

Bir Türk vatandaşı olarak, aşağıdaki örnek mektubu kullanarak veya kendi mektubunuzu hazırlayarak, BİMER sistemi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na şehrinizde hava kirliliğini azaltmaya yönelik plan ve stratejileri sorabilirsiniz.

Kampanyayı sosyal medyada destekleyin:

 

[addtoany]

İŞ ORTAKLARI