Beograd

Beograd

Beograd Beograd je glavni grad Srbije, u kojem ima 1,6 miliona stanovnika. To je najveći grad u regiji Zapadnog Balkana. Beograd znači „Beli grad“, ali on više nije u skladu sa svojim imenom jer je ogromno zagađenje vazduha izazvalo sivilo celog grada. Kvalitet našeg...