Kada su u pitanju zdravlje i loš kvaliteta vazduha, maske su zajednički simbol.

Međutim, maske nisu efikasno rešenje za zaštitu javnog zdravlja od zagađenja vazduha. Ljudi često nose hirurške maske (kao one koje nose lekari) kako bi se zaštitili od zagađenog vazduha, ali ove maske ne štite zonu oko usta i tako omogućavaju da se prljav vazduh udiše sa strane. Ljudi koji nose skuplju i pravilno prianjajuće N95 verzije maski (poznate kao respiratori) bolje su zaštićeni, ali ove maske otežavaju disanje i zbog toga se ne mogu preporučiti osobama sa respiratornim bolestima.

Da bismo naglasili lični rizik od zagađenja vazduha, kampanja Skini masku mome gradu razvila je posebnu masku sa LED diodom koja menja boju prema direktnom merenju zagađenja vazduha. Korišćenjem AirBeam monitora za kvalitet vazduha i AirCasting softvera možemo da lociramo zagađenje PM2.5 česticama, i pokazati koliko je dobar ili loš vazduh u realnom vremenu dok podaci pristižu u našu svetlosnu masku.

 

Šta su PM 2.5?

 

PM2.5 su fine čestice manje od 2,5 mikrona u prečniku. Čestice (uključujući čađ) se emituju tokom sagorevanja čvrstih i tečnih fosilnih goriva, kao prilikom proizvodnje energije, kućnog dogrevanja i u motorima vozila; ostale industrijske aktivnosti i prašina takođe doprinose stvaranju PM2.5. PM2.5 nije jedina komponenta zagađenosti vazduha koja je štetna, jer većina izvora PM2.5 takođe emituju i druge zagađivače vazduha i klime. Izloženost takvim zagađenim česticama je povezana sa povećanim rizikom od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti kao što su astma, hronične plućne bolesti začepljenja, infarkt, i moždani udar.1

Šta označavaju boje na svetlosnoj masci?

(0-12 µg/m3)

Zelena: Dobar kvalitet vazduha sa malo ili nimalo rizika.

(12.1-35.4 µg/m)

Žuta: Umereni rizik za sve koji su preosetljivi na zagađenje vazduha.

(35.5-55.4 µg/m3)

Narandžasta: Nezdravo za sve senzitivne grupe

(55.5-150 µg/m3)

Crvena: Nezdravo za svakoga, a senzitivne grupe potencijalno mogu da pretrpe ozbiljne zdravstvene posledice.

Za sve boje izuzev zelene, Indeks kvaliteta vazduha preporučuje da aktivna deca, odrasli i ranjive grupe sa respiratornim bolestima ograniče produžen boravak napolju.

Skala je zasnovana na on AQICN.

Nošenje maski, izbegavanje ‘crnih tačaka’ ili ostajanje kod kuće nisu praktična niti održiva rešenja za nezdrav vazduh u našim gradovima.

Principal photography © Global Call for Climate Action / Greg McNevin and ©Daniel Schoenen Fotografie