Kada je riječ o zdravlju i lošem kvalitetu zraka, maske su zajednički simbol.

Kako god, maske su neefikasno rešenje za zaštitu javnog zdravlja od zagađenja zraka. Ljudi često nose hirurške maske (poput onih koje nose ljekari) kako bi se zaštitili od zagađenog zraka ali ove maske ne stvaraju zaštitu oko usta i tako omogućavaju udisanje zagađenog zraka sa strana. Ljudi koji nose skuplju i odgovarajuću opremu ‘maske N95‘ (poznatije kao respiratori) bolje su zaštićeni ali ove maske otežavaju disanje i stoga se ne preporučuju za osobe sa respiratornim oboljenjima.

Da bi se naglasili lični rizici nastali uslijed zagađenog zraka, ‘Skini masku mome gradu’ je razvio specijalnu LED masku koja mijenja boju prema stepenu zagađenosti zraka. Koristeći AirBeam monitor za mjerenje kvaliteta zraka i AirCastingsoftware, možemo prikazati zagađenje česticama PM2.5 i pokazati koliko je dobar ili loš zrak u realnom vremenu, dok se podaci prenose na našu LED masku.

Šta je PM 2.5?

PM2.5 su fini čestice manje od 2,5 mikrometra prečnika. Čestice (uključujući i čađ) se emituju tokom sagorijevanja čvrstih i tečnih fosilnih goriva, kao što su goriva za proizvodnju električne energije, za grijanje za domaćinstva i za motorna vozila; ostale industrijske aktivnosti i prašina takođe doprinose PM2.5. PM2.5 nije jedina komponenta zagađenja zraka koja je štetna, pošto većina izvora PM2.5 emituje i druge zagađivače zraka i klime. Izlaganje takvom čestičnom zagađenju povezano je sa povećanim rizikom od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti kao što su astma, hronična opstruktivna plućna bolest, srčani udari i moždani udar. 1

Šta boje na maski znače?

(0-12 µg/m3)

Dobar kvalitet zraka sa malim rizikom

(12.1-35.4 µg/m)

Umjereni rizici za ljude osjetljive na zagađen zrak

(35.5-55.4 µg/m3)

Nezdrav zrak za osjetljive grupe stanovništva

(55.5-150 µg/m3)

Crvena: Nezdrav zrak za sve, osjetljive grupe stanovništva su izložene ozbiljnijim zdravstvenim problemima

Objašnjenje teksta: Za sve boje izvan zelenog, indeks kvaliteta zraka preporučuje da aktivna djeca, odrasle osobe i osjetljive grupe stanovništva s respiratornim oboljenjima ograničavaju dugotrajan boravak na otvorenom

Skala je locirana na AQICN.

Objašnjenje teksta: Noseći maske, izbjegavanje “opasnih mjesta” ili boravak u zatvorenom, nisu ni praktična ni održiva rešenja za problem sa zagađenim zrakom u našim gradovima.