Що се отнася до здравето и лошото качество на въздуха, маските са често срещан символ.

Маските обаче представляват неефективно решение за защита на общественото здраве от замърсяването на въздуха. Хората често носят хирургически маски (като тези, носени от лекарите), за да се предпазят от замърсения въздух, но тези маски не създават уплътнение около лицето и по този начин позволяват мръсният въздух да се вдишва отстрани. Хората, които носят по-скъпата и правилно поставяща се маска N95 (известна като респираторна), са по-добре защитени, макар че тези маски затрудняват дишането и следователно не се препоръчват за използване от хора с респираторни заболявания.

За да подчертае индивидуалните рискове, свързани със замърсяването на въздуха, „Свали маската на моя град“ разработи специална светодиодна маска, която променя цвета си според измерванията на замърсяването на въздуха. Използвайки монитор за качеството AirBeam и a href=“http://aircasting.org/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>AirCasting софтуера, можем да направим видимо замърсяването от PM2.5 частиците и да покажем колко добър или лош е въздухът в реално време с подаването на данните към нашата светодиодна маска.

Какво представлява PM2.5?

 

PM2.5 са фини частици с диаметър по-малък от 2,5 микрометра. Прахови частици (включително сажди) се отделят по време на изгарянето на твърди и течни изкопаеми горива, като например за производство на електроенергия, за битово отопление и от двигателите на автомобилите; други промишлени дейности и прах също допринасят за PM2.5. PM2.5 не е единственият компонент на вредното замърсяване на въздуха, тъй като повечето източници на PM2.5 изпускат и други замърсители на въздуха и климата. Излагането на такова замърсяване от частици е свързано с повишен риск от респираторни и сърдечносъдови заболявания като астма, хронична обструктивна белодробна болест, инфаркт и инсулт.1

1Повече информация ще намерите на http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf

Какво означават цветовете на светлинните маски?

(0-12 µg/m3)

Добро качество на въздуха с малък или никакъв риск.

(12.1-35.4 µg/m)


Умерени рискове за тези, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха.

(35.5-55.4 µg/m3)

Нездравословен за чувствителните групи.

(55.5-150 µg/m3)

Нездравословен за всички, като чувствителните групи са потенциално изправени пред сериозни последици за здравето.

За всички цветове извън зелено, индексът на качеството на въздуха препоръчва активни деца, възрастни и уязвими групи с респираторни заболявания да ограничават продължителното физическо натоварване на открито

Скалата се базира на AQICN.

Носенето на маски, избягването на „проблемни места“ или престоя на закрито не са нито практични, нито устойчиви решения за нездравословния въздух в нашите градове.