ОТНОСНО СВАЛИ МАСКАТА НА МОЯ ГРАД

<style>.et_parallax_bg{<!-- [et_pb_line_break_holder] -->background-size: contain !important;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

Искаме чист въздух в нашите градове, за да защитим нашето здраве и климат.

Също както кампаниите за борба с тютюнопушенето от края на 20-ти век, лекарите предупреждават за здравните рискове от лошо качество на въздуха в нашите градове. Замърсяването на въздуха сега е причина за над 6,5 милиона преждевременни смъртни случая годишно. [1] Излагането на хора на вредни нива на замърсен въздух увеличава рисковете от сърдечни заболявания, рак на белия дроб, респираторни заболявания и инсулт. [2]

Децата, възрастните и болните хора са особено уязвими. Но за разлика от тютюнопушенето, хората не могат просто да изберат да спрат да дишат. Индивидуалните маски за лице са неефективен и неадекватен отговор, като се има предвид мащаба на проблема. Решенията, които водят до по-добро здраве на хората и планетата, са много по-големи и и въпреки че започват с нашия избор, реално се вземат от нашите общности и от лицата, които са отговорни за вземането на решения.

Caption: Radiologist, Dr Katarzyna Przybył wears an LED light mask that change colour according to real time measurements of local air pollution levels. Green means air quality inside the hospital is good, but outside it is a different story.

Рентгенологът д-р Катаржина Пръзбил носи LED маска, която променя цвета си според измерванията в реално време на нивата на замърсяване на въздуха. Зеленото означава, че качеството на въздуха в болницата е добро, но извън нея е нещо съвсем различно.

Кои сме ние

Лекарите, медицинските сестри, специалистите по обществено здраве и асоциираните здравни специалисти са се посветили на подобряването на здравето на пациентите и общностите. Подобряването на качеството на въздуха и намаляването на емисиите в нашите градове ще спаси милиони човешки животи и ще подобри здравето на милиарди хора. Това ще помогне и за справяне с измененията на климата, намаляване на бремето върху здравните системи и създаване на нови икономически възможности.

Световният алианс за борба с промяната на климата и здравеопазването (GCHA) и неговите партньори Здравеопазване без вреди (Health Care Without Harm), Алианс за здраве и околна среда (Health and Environment Alliance), Алианса за справяне с климатичните промени и здравеопазването на Съединените щати (the US Climate and Health Alliance) и Здравен алианс за борба с изменението на климата на Обединеното кралство (the UK Health Alliance for Climate Change ) се свързват с местните здравни партньори и техните общности, за да насърчат вземането на практически решения и да създадат осезаеми промени в политиката на ниво град, които да доведат до ясна глобална тенденция за намаляване на замърсяването на въздуха в градовете до 2030 г. [1]Това ще доведе до намаляване на смъртните случаи, болестите и емисиите на парникови газове.

Като се обединим, за да се застъпим за преразглеждане на транспортните и енергийните системи в нашите градове, можем да помогнем за постигането на безопасен климат и подобряване на общественото здраве, да изградим по-силни икономики и да подобрим качеството на живот по начини, които е полезен за всички.

Включете се

Замърсяването на атмосферния въздух е причина за 3 милиона преждевременни смъртни случая годишно в световен мащаб. Изгарянето на изкопаеми горива, за да задвижваме нашите коли, домове и предприятия, причинява нездравословен въздух и допринася за увеличаването на глобалните температури. От устойчивия градски транспорт и активните инициативи за пътуване до алтернативи на възобновяемите източници на енергия и изкопаемите горива, „Свали маската на моя град“ призовава отговорните институции да приемат политики и програми, които да отговорят на насоките на Световната здравна организация за качеството на въздуха.[2]

Всеки има право на безопасен и чист въздух. Като се съсредоточим върху подобряване на качеството на въздуха в нашите градове, ние значително ще подобрим здравето на нашите общности и нашата планета.

Искате ли вашият град да се присъедини към другите градове от целия свят?

ПАРТНЬОРИ

Principal photography © Global Call for Climate Action / Greg McNevin and © Daniel Schoenen Fotografie