Temiz Hava, Sağlıklı İklim


1,7 milyonluk nüfüsuyla Adana, tarımsal üretimde zengin ve 6 milyon insana ev sahipliği yapan Çukurova’nın kalbinde yer alır. Adana, Yumurtalık Körfezi ve Akyatan Gölü gibi çeşitli doğal rezervlere ev sahipliği yapmasına rağmen Hatay ve Mersin gibi Çukurova Körfezi’ndeki diğer şehirlerle aynı kirlilik kaderi paylaşır. Çukurova’da yer alan 2.410 MW kurulu güce sahip iki kömürlü termik santrali, on demir çelik fabrikası, 900 MW’lık bir doğalgaz çevrim santrali ve220 MW’lık bir fuel oil santrali Adana ve çevresinde hava kirliliğine neden olmaktadır. [1]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hesaplamalarına göre, Adana’da yaşayanlar DSÖ’nün hava kirliliği limitlerinin 2,8 kat üzerinde PM2,5 (boyutu 2,5 mikrondan küçük parçacıklı madde) kirleticisine maruz kalmaktadır. [2] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi hava kalitesi ölçümlerine göre 2015 yılında, Adana’daki dört hava kalitesi ölçüm istasyonundan yalnızca birinde DSÖ limitlerinin altında yıllık PM10 seviyesi ölçülmüştür. [3]

<iframe src="http://52.40.68.11/map#/map_crowd?tmp=%7B%22tmpSensorId%22:%22%22%7D&data=%7B%22sensorId%22:%22Particulate%20Matter-AirBeam-PM%20(%C2%B5g%2Fm%C2%B3)%22,%22location%22:%7B%22address%22:%22adana%22,%22distance%22:%2210%22,%22limit%22:true,%22outdoorOnly%22:true,%22streaming%22:true%7D,%22tags%22:%22%22,%22usernames%22:%22%22,%22time%22:%7B%22timeFrom%22:300,%22timeTo%22:1739,%22dayFrom%22:0,%22dayTo%22:365,%22yearFrom%22:2016,%22yearTo%22:2017%7D,%22heat%22:%7B%22highest%22:150,%22high%22:55,%22mid%22:35,%22low%22:12,%22lowest%22:0%7D,%22gridResolution%22:25,%22counter%22:3%7D&map=%7B%22zoom%22:12,%22lat%22:36.9974456537026,%22lng%22:35.28806700000007,%22mapType%22:%22terrain%22%7D" frameborder="0" scrolling="no" style="height:1035px;width:100%"></iframe>

Talep Edin: Hava Kalitesinin Daha İyi İzlenmesi

Türkiye, Adana dahil 81 ilinde hava kirliliğini 197 istasyonla resmi olarak ölçmektedir. [4] Ancak bu istasyonlarda sadece PM10 ve SO2 ölçülmekte olup, insan sağlığı için daha kritik olan PM2,5 ölçümü tüm istasyonlarda yapılmamaktadır. Ölçümler Adana’da yaşayanların Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kirliliği limitlerini aşan, kirli bir havayı soluğunu göstermektedir; Adana’daki dört hava kalitesi ölçüm istasyonundan yalnızca birinde ölçülen PM10 yıllık ortalaması DSÖ limitlerinin altında kalmaktadır. [4]

Hava kalitesi tüm kirletici bileşenleriyle doğru şekilde ölçülmeli ve sürekli olarak halkın erişimine açık olmalıdır. Aşağıdaki örnek mektupta da belirtildiği gibi, bir Türk vatandaşı olarak BİMER sistemi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na PM2,5 değerlerini ölçülmesi ve tüm hava kalitesi ölçümü sonuçlarının 7 gün 24 saat halkın erişime açık olması gerektiğini iletebilir; Dünya Sağlık Örgütü’nün limit değerlerini aşan ulusal PM10 değerleriyle ilgili görüş bildirebilir; şehrinizde hava kirliliğini azaltmaya yönelik plan ve stratejileri sorabilirsiniz.

Bir Türk vatandaşı olarak, Çevre Bakanlığı’nın bilgi edinme sistemini kullanarak şehrinizdeki hava kirliliği seviyelerini sorabilir ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Aşağıda sunduğumuz örnek mektubu kullanabilir veya kendiniz bir mektup yazabilirsiniz.

Kampanyayı sosyal medyada destekleyin:

 

[addtoany]

İŞ ORTAKLARI