Temiz Hava, Sağlıklı İklim

16 milyon nüfusuyla İstanbul Türkiye’nin en büyük şehri olup ülkenin ticaret, teknoloji ve inovasyon merkezidir. Ne yazık ki, İstanbul her geçen gün artan görünmez bir sorunla, hava kirliliğiyle yaşamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hesaplamalarına göre, İstanbul’da yaşayanlar, DSÖ hava kirliliği limitlerinin 3,4 kat üzerinde PM2,5 (boyutu 2,5 mikrondan küçük parçacıklı madde) kirleticisine maruz kalmaktadır. [1] PM2,5 astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp krizleri ve inme gibi solunum ve kalp damar hastalıklarının oluşma riskini artırmaktadır. [2]

Nüfus yoğunluğu ve ulaşım İstanbul’un hava kirliliği sorunu büyütürken, Kocaeli gibi ağır sanayinin yer aldığı komşu kentler, yeşil alan rezervlerinin yok olması ve kentsel dönüşümle de tetiklenen yeni inşaat arzusu [3] günümüzde halk sağlığını olumsuz etkileyen ve iklim değişikliğine yol açan başlıca hava kirliliği faktörleridir.

<iframe src="http://52.40.68.11/map#/map_crowd?tmp=%7B%22tmpSensorId%22:%22%22%7D&data=%7B%22sensorId%22:%22Particulate%20Matter-AirBeam-PM%20(%C2%B5g%2Fm%C2%B3)%22,%22location%22:%7B%22address%22:%22istanbul%22,%22distance%22:%2210%22,%22limit%22:true,%22outdoorOnly%22:true,%22streaming%22:true%7D,%22tags%22:%22%22,%22usernames%22:%22%22,%22time%22:%7B%22timeFrom%22:300,%22timeTo%22:1739,%22dayFrom%22:0,%22dayTo%22:365,%22yearFrom%22:2016,%22yearTo%22:2017%7D,%22heat%22:%7B%22highest%22:150,%22high%22:55,%22mid%22:35,%22low%22:12,%22lowest%22:0%7D,%22gridResolution%22:25,%22counter%22:3%7D&map=%7B%22zoom%22:10,%22lat%22:41.00560681782865,%22lng%22:29.012179449999962,%22mapType%22:%22terrain%22%7D" frameborder="0" scrolling="no" style="height:1035px;width:100%"></iframe>

Talep Edin: Hava Kalitesinin Daha İyi İzlenmesi

Türkiye, İstanbul dahil 81 ilinde hava kirliliğini 197 istasyonla resmi olarak ölçmektedir. Bununla birlikte bu istasyonlar sadece PM10 ve SO2 ölçmekte olup, insan sağlığı için daha kritik olan PM2,5 ölçümü tüm istasyonlarda yapılmamaktadır. Üstelik 2016’da, İstanbul’daki resmi hava kalitesi izleme istasyonlarının üçte biri, bir yılda 91 günden (yılın dörtte biri) daha uzun süre çalışmamıştır.[4]

Hava kalitesi tüm kirletici bileşenleriyle doğru şekilde ölçülmeli ve sürekli olarak halkın erişimine açık olmalıdır. Aşağıdaki örnek mektupta da belirtildiği gibi, bir Türk vatandaşı olarak BİMER sistemi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na PM2,5 değerlerini ölçülmesi ve tüm hava kalitesi ölçümü sonuçlarının 7 gün 24 saat halkın erişime açık olması gerektiğini iletebilir; Dünya Sağlık Örgütü’nün limit değerlerini aşan ulusal PM10 değerleriyle ilgili görüş bildirebilir; şehrinizde hava kirliliğini azaltmaya yönelik plan ve stratejileri sorabilirsiniz.

Bir Türk vatandaşı olarak, Çevre Bakanlığı’nın bilgi edinme sistemini kullanarak şehrinizdeki hava kirliliği seviyelerini sorabilir ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Aşağıda sunduğumuz örnek mektubu kullanabilir veya kendiniz bir mektup yazabilirsiniz.

Kampanyayı sosyal medyada destekleyin:

 

[addtoany]

İŞ ORTAKLARI