Bosna i Hercegovina ima drugu najveću stopu smrtnosti (na 100 000 stanovnika) zbog zagađena zraka u svijetu, nakon Sjeverne Koreje.

 

Mladi doktor Emir Durić stoji ispred osnovne škole koja se nalazi u neposrednoj blizini termoelektrane ‘Tuzla’. – Photo Igor Petrović / HEAL

Glavni izvori PM2.5 su Termoelektrana “Tuzla” koja godišnje spali preko 3,3 miliona tona uglja. Termoelektrana “Tuzla” je jedan od deset najvećih zagađivača u Evropi, koja godišnje emituje 51 644 tona SO2 i 896 tona čestica u zrak čineći je najvećim izvorom PM2.5 čestica u Bosni i Hercegovini.

Zagađenje zraka je skriveni ubica u Tuzli. Kao doktor u službi građana svjestan sam potrebe za unapređenjem kvaliteta zraka. Moja najveća briga je zdravlje najmlađih, djece. – Dr Emir Durić, Univerzitetski Klinički Centar Tuzla

Pored industrije koja narušava zdravlje građana, zagađenju zraka na ovom području u mnogome doprinose stari automobili i kućna ložišta koja kao energent koriste fosilna goriva. Kao i u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, na ulicama Tuzle i Lukavca dominiraju stara istrošena dizel vozila koja izuzetno štetno utječu na kvalitet zraka.

Samo je u 2012. godini više od 3 500 osoba u Bosni i Hercegovini prerano umrlo zbog štetnog djelovanja ambijentalnog zagađenja zraka na njihovo zdravlje. Iako su Bosni i Hercegovini zakonima određene granične vrijednosti emisija pojedinih zagađujučih materija u zrak, ti zakoni se nažalost loše primjenjuju što znači da je zrak često nezdrav.

Pridružite se aktivnostima za čisti zrak u Bosni i Hercegovini

Zdravstveni i medicinski stručnjaci postaju sve više zabrinuti zbog zagađenja zraka i doprinosa sagorijevanja uglja slabom kvalitetu zraka. Mi smo neprekidno govorili o ogromnim zdravstvenim rizicima kvaliteta zraka. Kao zdravstveni radnici, od ključnog smo značaja kao lideri akcija zasnovanih na dokazima o čistom zraku za bolju zdravstvenu zaštitu.

Pozivamo sve zdravstvene radnike, zainteresovane pacijente i građane da se u Bosni i Hercegovini pridruže kampanji Skini masku mome gradu i uključe se u razmatranje strategija za veći broj zdravstveno-zaštitnih standarda za kvalitet zraka na nacionalnom nivou.

Pozivamo zdravstvene radnike i lokalne organizacije pacijenata da nas kontaktiraju i navedu kako se mogu aktivno uključiti u diskusiju o čistom zraku.

I ja želim podržati akcije za čist zrak i bolje zdravlje.

[yikes-mailchimp form=”1”]

Klikom na “Pošalji” vi se slažete Unmask moj grad (UMC) i UMC partneri će koristiti informacije koje pružite na ovu formu da bude u kontaktu sa vama i pružiti ažuriranja putem e-pošte o UMC inicijativu. Možete isključiti klikom na “Odjava” link u podnožju bilo e-mail si dobio od njih, ili nas kontaktirati na [email protected] Mi koristimo MailChimp za obradu e-pošte.

Proširite priču i potičite druge da vam se pridruže:

 

[addtoany]

PARTNERI