W kampanię Demaskujemy Smog (Unmask My City), która objęła 10 krajów na pięciu kontynentach, zaangażowali się przedstawiciele organizacji lekarskich i specjaliści zdrowia publicznego. Także z Polski.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Zanieczyszczenie powietrza stało się przedmiotem debaty publicznej, do której dołączyli pacjenci, lekarze, przedstawiciele służby zdrowia, organizacji pozarządowych czy politycy.

Smog w ostatnich miesiącach szczególnie w Polsce stał się palącym problemem. Na Śląsku przegłosowano uchwałę antysmogową, a w Gdańsku przyjęto ambitne plany redukcji zanieczyszczenia. Wszystko to dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy od lat wspierają działania zmierzające do ochrony zdrowia publicznego.

Smog mamy przez cały rok

Świadomość skutków oddychania zanieczyszczonym powietrzem jest coraz większa. – Ludzie chcą się temu przeciwstawiać, a samorządy powinny wprowadzać rozwiązania systemowe – uważa Anna Starzewska, mieszkanka Warszawy.

 

Anna Starzewska

Anna Starzewska Demaskujemy Smog

 Walka ze smogiem nie jest obojętna lekarzom, którzy od lat apelują o wprowadzenie obniżenia poziomów alarmowania i informowania o zanieczyszczeniu w Polsce, a także ambitnych regulacji dla paliw spalanych w domowych piecach, które są główną przyczyną emisji pyłów zawieszonych i szkodliwego benzo(a)pirenu w Polsce.

– Walka z zanieczyszczeniami wymaga zmian systemowych, polegających na wprowadzeniu norm na kotły i na węgiel. Należałoby też wcześniej informować społeczeństwo o tym, jaki jest poziom zanieczyszczeń – mówi alergolog, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

 

dr Piotr Dąbrowiecki

4 ZDJĘCIA

dr Piotr Dąbrowiecki Demaskujemy Smog

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem międzykontynentalnym – dotyka miejscowości i regiony na całym świecie. Dlatego HEAL Polska dołączyła do inicjatywy Unmask My City. – Mimo wielu działań podjętych w bieżącym roku nadal dużo zostaje nam do zrobienia – mówi Marlena Kropidłowska z HEAL Polska. – Należy pamiętać, że zanieczyszczenie powietrza nie jest problemem pojawiającym się tylko w okresie grzewczym. Jest to kwestia, z którą borykamy się cały rok, ze względu na różne źródła szkodliwych substancji.

Debata na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W Polsce kampania zostanie zainaugurowana 13 maja debatą, w której udział wezmą lekarze i specjaliści zdrowia publicznego. Uczestnicy będą szukali odpowiedzi na pytania:

  • Co należy robić, aby poziom świadomości lekarzy i pacjentów rósł?
  • Kto i jak powinien wpływać na decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, abyśmy mogli w końcu oddychać naprawdę czystym powietrzem?
  • Jakie rozwiązania stosowane w innych krajach warto wdrażać w Polsce i czy możliwe jest wsparcie działań strony społecznej przez Ministerstwo Zdrowia, które powinno być szczególnie zainteresowane redukcją emisji zanieczyszczeń?
  • Jaką funkcję powinny spełniać w tym procesie uniwersytety medyczne?

Debata rozpocznie się 13 maja o godz. 14.30 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Original article